Waarom Warmte | Koude-net Panningen

Waarom

In het nationale Klimaatakkoord staat één doel centraal: de uitstoot van broeikasgassen in Nederland terugdringen. Veel panden zijn matig geïsoleerd en bijna allemaal worden ze verwarmd met aardgas. Er zal een duurzaam alternatief voor aardgas gezocht moeten worden. Hiervoor is een warmte | koude-net een interessante optie. Echter is de eerste winst te behalen door de gebouwen te verduurzamen tot een goed geïsoleerde woning of bedrijfspand. Energie die je niet gebruikt hoef je natuurlijk ook niet te betalen. Een duurzaam gebouw heeft als voordelen: een lagere energierekening en meer (woon)comfort. Duidelijk is dat we dit verduurzamen samen moeten gaan doen.

Meerdere oplossingen

Er zijn verschillende manieren om niet meer met aardgas je huis te verwarmen en warmwater te tappen. Daarbij kun je onderscheid maken in individuele en collectieve oplossingen. De geschiktheid wordt mede bepaald door de staat van de woning (mate aan isolatie, radiatoren en/of vloer- en wandverwarming in de woning).
Voorbeelden van deze oplossingen kunnen zijn:

• een individuele of collectieve warmtepomp
• elektrische boilers al dan niet met zonnepanelen en/of zonnecollectoren
• een warmte koude opslagsysteem, zoals het Warmte | Koude-net Panningen

De verwachting is dat het Warmte | Koude-net voor Panningen een haalbare en duurzame oplossing is, maar dat gaan we samen met gemeente Peel en Maas, Wonen Limburg, Peel Energie, Ecovat en u als inwoner van Panningen verkennen.