Veelgestelde vragen (FAQ)

Algemeen

Hoe pakt Warmte | Koude-net Panningen de verduurzaming van de wijk aan?

Er wordt eerst een uitgebreide informatieronde gehouden. Vervolgens worden alle woning- en pandeigenaren en huurders bezocht door een energiecoach. Deze werkt een maatwerkvoostel uit met de kosten en de baten. Op basis daarvan wordt waar nodig advies gegeven over de subsidies en financieringsmogelijkheden. Daarna wordt er gevraagd aan de eigenaren een intentieovereenkomst aan te gaan met WKP voor aansluiting op de duurzame warmte en/of koude voorziening. Huurders zullen worden gevraagd om toestemming en medewerking. Vervolgens wordt door WKP bij voldoende deelname een besluit genomen tot investering en uitvoering.

Zijn er ook nog alternatieven naast het Warmte | Koude-net Panningen?

Ja, woning- en pandeigenaren kunnen kiezen voor een gasloos, volledige elektrische verwarming en koeling door middel van een eigen warmtepomp. Deze dient dan zelf aangeschaft te worden en onderhouden. Na ongeveer 15 jaar zal deze weer vervangen moeten worden op eigen kosten. Hier zal vanuit Warmte | Koude-net Panningen dan ook geen subsidie
op verstrekt worden.

Wat zijn de voordelen van het het Warmte | Koude-net Panningen?

Alleerst krijg je meer comfort in je woning. Omdat het WKP een collectieve oplossing is, kan dit worden gerealiseerd tegen beheersbare kosten voor de komende 50 jaar. Hierdoor ben je minder afhankelijk van fossiele- en buitenlandse energie. Daarnaast maak je gebruik van duurzame energie van lokale warmtebronnen zoals restwarmte en zonthermie.
In Nederland is afgesproken dat woningen van het aardgas worden afgekoppeld. Door de collectiviteit hoe je dit niet zelf te regelen, maar regelt WKP dit voor jou. Zo ben je klaar voor de toekomst.

Wat zijn de nadelen van het het Warmte | Koude-net Panningen?

Het is niet mogelijk om te veranderen van warmteleverancier. Elke warmteleverancier staat onder toezicht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en kan worden aangesproken op het presteren en de dienstverlening.

Kan ik later aangesloten worden op het Warmte | Koude-net Panningen als ik niet direct wil aansluiten en zijn de kosten dan hoger of niet?

Ja, je kan later aansluiten, maar dat brengt extra kosten met zich mee, omdat er dan geen collectieve aanleg en inkoop kan plaatsvinden. Daarom is collectieve aanleg en inkoop vele malen goedkoper dan individuele aanleg.

Tot wanneer kan ik besluiten om mee te doen?

De planning is tot medio 2023. Wanneer je later een besluit neemt, brengt dat extra kosten met zich mee.

Kan het contract ook opgezegd worden?

Ja, dat kan volgens de voorwaarden die je krijgt bij het tekenen van het contract om aan te sluiten. Je moet dan de woning zelf voorzien van een aardgasvrije verwarming.

Hoeveel mensen moeten er meedoen voordat het Warmte | Koude-net Panningen er daadwerkelijk komt?

70% van het totaal aan aansluitingen binnen cluster 1.1. Aangezien sommige afnemers (bijv. zwembad de Waterloat) groter zijn dan anderen (bijv. een woning), geldt niet het aantal deelnemers, maar het aantal woningen. WKP streeft naar minimaal 300 woningen.

Wat gebeurt er indien niet genoeg mensen zich aanmelden om deel te nemen?

We zullen er natuurlijk alles aan doen de 70% te behalen. Mocht uiteindelijk de 70% niet gehaald worden, dan gaat het het Warmte | Koude-net Panningen niet door.

Kan ik meedenken over inrichting van de buurt na de aanleg?

Wat betreft Warmte | Koude-net Panningen kan dat, maar de gemeente is hierbij bepalend. Omdat de gemeente partner is in het Warmte | Koude-net Panningen, zal hier natuurlijk continu overleg over gevoerd worden.

Wie is de hoofdaannemer en is (juridisch) verantwoordelijk?

WKP is opdrachtgever en de hoofdaannemer dient nog geselecteerd te worden. WKP is juridisch verantwoordelijk.

Wat als het systeem toch niet blijkt te werken, zoals door jullie gedacht wordt?

Dan zullen er op kosten van WKP aanpassingen worden gedaan aan het collectieve systeem. Zodat de afnemers de warmte en koude kunnen afnemen zoals afgesproken is in de gebruikersovereenkomst.

Wat is de rol van de gemeente Peel en Maas in dit project?

De gemeente is partner van het project en ondersteunt het project waar dat nodig is. De gemeente heeft bij de Rijksoverheid een subsidie aangevraagd voor het Programma Aardgasvrije Wijken. Er is een subsidie van € 4 miljoen beschikbaar gesteld om het project mede mogelijk te maken.

Kan ik aangesloten worden?

In principe kan iedereen in cluster 1.1 worden aangesloten.

Wanneer mijn woning of pand niet binnen cluster 1.1 valt, wanneer kan ik dan aansluiten?

Dat is afhankelijk waar je woont. Op dit moment ligt de focus op drie fases in acht jaar voor ca. 5.000 woningen. Dat kan worden versneld naar gelang de wens van de inwoners.

Wanneer ik niet mee wil doen aan het Warmte | Koude-net Panningen helpt WKP dan nog ergens anders mee?

Nee, het WKP zal je met alles helpen om te komen tot een keuze om wel of niet deel te nemen aan het Warmte | Koude-net Panningen. Indien je uiteindelijk de keuze maakt om niet deel te nemen, zal het WKP je helaas niet meer verder kunnen helpen.

Komt er iemand bij me thuis om te kijken wat er moet veranderen?

Ja, vanaf november 2022 zijn er energiecoaches beschikbaar, die samen met jou de situatie van jouw woning in kaart brengen. Ook helpen zij je bij eventuele vragen en/of zorgen. Een afspraak met een energiecoach kan gemaakt worden. De huurders van Wonen Limburg worden pas op een later moment bezocht. Aangezien veel woningen op elkaar lijken worden in beginsel enkele referentiewoningen bezocht en onderzocht.

Kan ik mijn gasfornuis of gaskachel blijven gebruiken na aansluiting op het Warmte | Koude-net Panningen?

In principe niet, tenzij het nog even duurt voordat de gasaansluiting wordt verwijdert nadat de aansluiting op WKP is gerealiseerd en in gebruik genomen. Je betaalt dan wel dubbele vastrechtkosten.

Heb ik inspraak op de plannen van het het Warmte | Koude-net Panningen?

Jazeker, want er zijn diverse opties voor de aansluiting en de apparatuur die WKP in de woning plaatst; hiervoor zal een keuzelijst worden opgesteld en dit zal ook door de energiecoaches uitgelegd worden wanneer ze bij je thuis komen.

Wie is de contactpersoon waar ik contact mee op kan nemen?

Karin Deckers en Jo van den Beucken zijn de contactpersonen vanuit WKP in de wijk. Je kunt hen bereiken door te bellen naar 077-2340707 of door te mailen naar info@warmtekoudenet.nl. Daarnaast kun je terecht bij het Energieloket Peel en Maas , Markt 115 in Panningen (achterzijde Tinus).

Wie zit er achter het Warmte | Koude-net Panningen, welke partijen en wat is hun rol?

Peel Energie en GroeneWarmte zijn de initiatiefnemers. Gemeente Peel en Maas en Wonen Limburg zijn als partner verbonden aan het project.
• Peel Energie is de lokale energiecoöperatie; zij zijn het gezicht in de wijk en zetten energiecoaches in om inwoners en pandeigenaren te helpen met het maken van een keuze.
• GroeneWarmte is een ontwikkelaar van collectieve systemen. Verder doen zij ook het projectmanagement van WKP.
• Gemeente Peel en Maas behartigt de belangen van de samenleving en ondersteunen het WKP waar nodig.
• Wonen Limburg behartigt als woningcorporatie de belangen van de huurders om hun woningen toekomstbestendig te maken met een zo laag mogelijke energierekening.

Ik ben 85 jaar oud, waarom moet ik dan nog deelnemen aan het Warmte | Koude-net Panningen

Het duurzaam maken van de woning door isolatie en aansluiting op het WKP geeft de woning meerwaarde en houdt de woning tevens verkoopbaar. Ook duurzaamheid, nalatenschap en rentmeesterschap zijn goede redenen. En wie weet wordt u wel 101 in uw woning en profiteert u er zelf nog jaren van.

Is elke woning geschikt om aan te sluiten op het Warmte | Koude-net Panningen?

Het is mogelijk dat een woning niet geschikt te maken is. Dit is echter een uitzonderlijk situatie. Dit zal dan ook tijdig met de eigenaar en/of bewoner worden gecommuniceerd.

Kan ik afgesloten worden van het Warmte | Koude-net Panningen?

Dat kan alleen als je structureel niet betaald, zoals dat ook met je gas en elektra-aansluiting is geregeld.

Kan ik onafhankelijk advies inwinnen over het Warmte | Koude-net Panningen?

Ja, over het WKP als organisatie kan dat bij de Kamer van Koophandel en bij de gemeente Peel en Maas. Over een energieadvies kan dat bij Milieu Centraal, een onafhankelijk kennisplatform voor verduurzaming (www.milieucentraal.nl).

Kan ik een persoonlijk gesprek aanvragen om te praten over het Warmte | Koude-net Panningen?

Ja, dat kan door contact op te nemen met het WKP door te bellen naar 077-2340707 of door te mailen naar info@warmtekoudenet.nl. Wil je een energiecoach op bezoek, bezoek dan onze Energiecoachpagina en plan daar je afspraak.

Ik ben enthousiast, kan ik meedenken over het Warmte | Koude-net Panningen?

Ja, wij willen graag in contact komen met energie-ambassadeurs. Meld je dan bij het WKP door te bellen op 077-2340707 of door te mailen naar info@warmtekoudenet.nl.

Ik ga mijn woning verkopen of verhuren. Wat is dan belangrijk voor de volgende bewoner?

Je dient alleen bij de verkoop of verhuur aan te geven dat de woning is aangesloten op het WKP. De nieuwe bewoner neemt het contract dan automatisch over.

Waar kan ik me aanmelden?

Je kunt je aanmelden door op deze link te klikken of contact op te nemen met het WKP door te bellen naar 077-2340707 of door te mailen naar info@warmtekoudenet.nl.

Kan ik gedwongen worden om mee te doen aan het Warmte | Koude-net Panningen?

Nee, op dit moment niet. Het is mogelijk dat de overheid in de toekomst het aardgas gaat verwijderen uit de wijken. Hierdoor kan er een noodzaak ontstaan om aan te sluiten op het WKP of een ander individueel duurzaam alternatief aan te schaffen.

Financieel

Wat moet ik investeren in mijn woning en wat levert dat daadwerkelijk op?

Om aan te sluiten op het Warmte | Koude-net Panningen dient je woning of pand een isolatiewaarde te hebben vergelijkbaar met energielabel B. Is dat niet het geval bij jouw woning of pand, dan zul je moeten investeren in kierdichting en isolatie van de woning. Op deze manier kan je woning in de basis (wanden, daken, ramen en deuren) naar energielabel B gebracht worden. Het hebben van zonnepanelen telt hier niet mee om een beter energielabel te krijgen. Verder zijn er investeringen nodig in verbetering van de warmteafgifte (radiator- ventilatoren of vloerverwarming). Dit is van belang omdat de woning bij een warmte|koude-net met maximaal 500C verwarmd gaat worden. De investering in kierdichting en isolatie levert minder verlies van warmte en koude op en verlaagd dus de energierekening, mits het stookgedrag en de bewoners-samensteling hetzelfde blijft. Het exacte investeringsplaatje kan per woning verschillen, vandaar dat er binnenkort bij alle huiseigenaren binnen cluster 1.1 een energiecoach aan huis komt om het plaatje samen met de bewoners te bespreken.

Zijn er subsidies waar ik, als huiseigenaar, aanspraak op kan maken?

Ja, het isoleren van de woning en het aanbrengen van dubbel glas wordt gesubsidieerd, namelijk 15-30% van de kosten. Het aansluiten op het WKP wordt ook gesubsidieerd voor particulieren vanuit de ISDE-regeling en voor woningcorporaties vanuit de SAH-regeling.

Kunnen subsidies collectief aangevraagd worden?

Een woning isoleren is maatwerk, dus de subsidieaanvraag zal ook individueel aangevraagd dienen te worden. Hier kan
WKP je natuurlijk wel bij helpen.

Worden er vanuit het WKP bijdrages verstrekt om de woning te verduurzamen?

Ja, het WKP zal een behoorlijke bijdrage leveren aan huiseigenaren voor de Bijdrage Aansluitkosten (BAK), als onderdeel uit de verkregen subsidie van het landelijk Programma Aardgasvrije Wijken (PAW).

Wat kost de aansluiting op het Warmte | Koude-net Panningen?

Het doel van WKP is om de totale kosten lager te laten zijn dan de huidige stookkosten. Dit is afhankelijk van een optelsom van aansluitkosten en jaarlijkse vaste en variabele kosten. De totale kosten zullen in een later stadium duidelijker worden en ook uitgelegd worden aan de bewoners.

Wat bespaar ik ten opzichte van het huidige contract?

Dat is per woning verschillend en hangt ook af van de huidige energietarieven die je nu betaalt. Uitgangspunt is dat de rekening lager wordt.

Wat is de terugverdientijd van de investering die woning- of pandeigenaren moeten doen?

Het doel is om de jaarlijkse kosten voor verwarming lager te maken, zodat je er direct op vooruit gaat. De terugverdientijd verschilt per woning en is afhankelijk van de investeringsmogelijkheden van de klant en de financieringsmogelijkheden via het Warmtefonds en Provincie Limburg.

Wordt mijn woning meer waard wanneer ik me aansluit op het WKP?

Ja, naar alle waarschijnlijkheid wel, want een aardgasloze woning zal voor toekomstige eigenaren aantrekkelijker zijn; bovendien kun je een hogere hypotheek krijgen.

Kan ik, als huiseigenaar, een lening aanvragen voor de benodigde investeringen?

Ja, voor verduurzaming van woningen kan bij de Provincie Limburg en bij het Nationale Warmtefonds een lening aangevraagd worden. Hier kan de energiecoach die bij jou aan huis komt meer over vertellen.

Wie kan mij helpen bij het aanvragen van een lening?

De energiecoach kan je hierbij in eerste instantie op weg helpen. Daarnaast kun je terecht bij het Energieloket Peel en Maas , Markt 115 in Panningen (achterzijde Tinus) of contact opnemen met WKP via 077-2340707 of info@warmtekoudenet.nl

Kan iemand met een financiële achtergrond mij helpen om de investering rond te krijgen?

De energiecoach kan je hierbij in eerste instantie op weg helpen. Daarnaast kun je terecht bij het Energieloket Peel en Maas , Markt 115 in Panningen (achterzijde Tinus) of contact opnemen met WKP via 077-2340707 of info@warmtekoudenet.nl

Wie wordt de leverancier waaraan de maandelijkse kosten betaald moeten worden?

De leverancier wordt Warmte Koude Panningen (WKP).

Kan ik, na aansluiting op het WKP nog veranderen van warmteleverancier?

Nee, de collectieve warmte is altijd een lokaal systeem waarbij er één vaste warmteleverancier is. Daarom staat warmtelevering onder toezicht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en is gebonden aan de Warmtewet.
Deze wet zorgt ervoor dat:
– de warmtetarieven niet hoger zijn dan bij verwarmen met aardgas;
– het warmtenet voldoet aan de duurzame doelstellingen;
– dat de leveringszekerheid geborgd is;
– dat de klantdiensten goed zijn geregeld (facturatie, storingen, etc).

Geven jullie garanties af over de kosten voor de bewoner of pandeigenaar?

Over de totale energiekosten per woning kan WKP geen garanties geven, dit is afhankelijk van het gebruik. Wel kunnen garanties worden gegeven over de aansluitkosten.

Heeft de stijgende inflatie invloed op de installatiekosten van het project?

Ja, want de uurlonen en de prijzen voor de te installeren onderdelen (staal, kunststof, electronica, etc.) stijgen ook. Uiteraard proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden door gezamenlijke inkoop van onderdelen.

Hoe ziet de afrekening/factuur er straks uit?

Voor een voorbeeld factuur kun je hier klikken. Let op, dit is een voorbeeld. Dit kan per woning of gezin anders zijn. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Techniek

Wat moet er aan mijn huis veranderen om in aanmerking te komen voor aansluiting?

De woning moet een goede isolatiewaarde hebben vergelijkbaar met energielabel B. Wanneer dit gerealiseerd is kan de huidige CV-ketel worden verwijderd en in plaats daarvan wordt er een afleverset voor de koppeling tussen het warmte|koude-net en de installatie binnen in het huis geplaatst. De optie voor koeling vraagt ook enige aanpassingen van de installatie van de woning. Dit vraagt minimaal het aanbrengen van boosterventilator-stroken onder de bestaande radiatoren.

Hoe werkt het systeem, waar komt dit te staan in mijn woning en hoe groot is dit?

Het systeem in de woningen werkt net als een CV-ketel en een koeler met een thermostaat, die je als bewoner kunt bedienen. Het systeem komt in de meeste gevallen te staan op de plaats van de huidige ketel. De afmeting van alle randapparatuur zal ongeveer een oppervlakte van ca 1,25 meter bij 0,8 meter en een hoogte van ca. 2 meter zijn voor de totale installatie. Kleinere varianten zijn soms ook mogelijk.

Hoe werkt de warmte en koude afgifte in mijn woning?

Dat kan op 3 manieren (of een combinatie van deze 3 manieren):
1. door bestaande radiatoren die aan de onderkant worden voorzien van boosterventilator-stroken;
2. door nieuwe radiatoren die geschikt zijn voor lage temperatuurafgifte of ventilatorconvectoren;
3. door vloerverwarming.

Wat zie je aan de buitenkant van mijn woning?

Aan de buitenkant zie je een leidingset die naar binnen gaat. In het geval van rijwoningen kan de leidingset op verschillende manieren lopen:
1. verticaal langs de voorgevel;
2. een horizontale leidingset onder de dakgoot aan de voor- of achtergevel;
3. indien plat dak: een leidingset over het dak.
Er zijn ook varianten waarbij je niets of nauwelijks iets aan de buitenkant ziet. De voorkeursvariant hiervoor moet nog
gemaakt worden en daar betrekken we de inwoners graag bij.

Wat zie je aan de binnenkant van mijn woning?

In de verblijsfruimten is er in principe weinig te zien, behalve dat er wat verandert bij en aan de radiatoren. Bij koeling kunnen er ook ventilatorconvectoren bij komen. In de meeste gevallen komt de nieuwe apparatuur op de zolder te staan. Het uitgangspunt is dat de toevoerleidingen via de buitenkant lopen, maar wel op één plaats naar binnen komen en
naar de zolder gaan. Dit wordt uiteraard netjes afgewerkt.

Hoe lang duren de werkzaamheden in mijn woning?

Er zullen enkele dagen tot een week nodig zijn om het systeem te installeren in jouw woning.

Neemt mijn wooncomfort toe?

Ja, door kierdichting en isolatie wordt het comfort van je woning beter, omdat tochtende kieren verdwijnen en de muren en ramen minder koud worden van binnen. In de zomer kan door koeling de oververhitting worden verminderd, dat geeft ook meer comfort.

Kan ik weer terug op het aardgas als het niet bevalt?

Nee, het is een definitieve keuze om van het aardgas af te gaan.

Waar komt het warmte | koude-net in de grond te liggen?

In principe onder de weg. De aansluitleidingen van de straat naar de woning gaat onder de tuin of pad naar de voordeur.

Waar komen de leidingen de woning binnen?

Dit is afhankelijk van het aansluitontwerp en dit kan verschillen per woning. Dit wordt nog met de bewoners besproken en vastgesteld.

Is er onderhoud nodig aan het warmte|koude-net?

Het ketelonderhoud vervalt en het onderhoud van de nieuwe apparatuur wordt gedaan door WKP.

Hoe lang gaat het warmte|koude-net mee (bijvoorbeeld t.o.v. een verwarmingsketel of warmtepomp)?

Een warmte|koude-net gaat wel 50 jaar mee. De apparatuur in je woning zal vervangen worden door WKP zodra dit nodig is, naar verwachting om de 15-20 jaar. De kosten hiervoor zijn voor het WKP.

Wat verandert er straks in mijn woning?

Omdat de gasaansluiting verdwijnt kun je niet meer koken op aardgas. Dat betekent dat het gas-kooktoestel dient te worden vervangen door een elektrische kookplaat en je waarschijnlijk ook je pannen moet vervangen. Een eventule aardgaskachel kan ook niet meer gebruikt worden.

Kan het verbruik straks ook bekeken worden net zoals nu kan met slimme meters?

Ja, ook bij het WKP zijn er actuele gegevens van verbruik die jaarlijks worden doorgegeven.

Wanneer gaat er gestart worden met de aanleg van het Warmte | Koude-net Panningen?

We streven ernaar om in 2023 te starten met de aanleg.

Hoelang duurt de aanleg van het Warmte | Koude-net Panningen?

Het Warmte | Koude-net Panningen zal eerst in het centrum van Panningen (cluster 1.1) uitgerold worden. Dit zou binnen één jaar aangelegd kunnen worden. Zodra 70% van de bewoners of pandeigenaren willen overgaan op WKP en de financiering van het project rond is, wordt er een investeringsbeslissing genomen. Als dit besluit positief is, starten we met de aanleg.

Wat voor overlast hebben de buurtbewoners gedurende de aanleg?

Het leidingnet zal gefaseerd worden aangelegd, deels door sleuven in de straat en deels door gestuurde boringen, waarbij de straten niet open gaan. De werkzaamheden zullen altijd wel voor enige overlast zorgen, maar dat wordt zoveel mogelijk beperkt en door overleg met de gemeente Peel en Maas in goede banen geleid.

Zijn er risico’s verbonden aan de aanleg en het gebruik van het Warmte | Koude-net Panningen?

Niet meer dan de normale risico’s bij de aanleg van een waterleiding. De risico’s zijn dus erg beperkt en er zijn in ieder geval geen gas- of explosierisico’s.

Wie gaat de aanleg daadwerkelijk uitvoeren?

De aanleg gaat uitgevoerd worden door een ervaren aannemer, die bekend is met alle aspecten van een infrastructuurproject. Deze aannemer(s) worden pas bekend na opdrachtverstrekking van de aanleg.

Zijn er garanties voor de werking van het systeem?

Het Warmte | Koude-net Panningen is wel innovatief, maar alles wat daarvoor nodig is, zijn bewezen technieken. In Nederland zijn al 50.000 woningen op een warmtenet aangesloten en in de Scandinavische landen is zo’n 30 tot 50% van de woningen aangesloten op een warmtenet. Er zullen duidelijke garanties komen in de aansluitovereenkomst, die je als bewoner tekent.

Waar hangt mijn koudeverbruik vanaf?

Het koudeverbruik in je woning of pand hangt af van je gebruik. Om dit verbruik laag te houden zul je de warmte buiten moeten houden, bijvoorbeeld met zonneschermen en gesloten ramen en deuren op warme dagen.

Hoe wordt mijn koudeverbruik berekend?

Het koudeverbruik wordt gemeten met een warmte/koude meter op de afleverset. Dit gebeurt op basis van een gemeten temperatuurverschil en de hoeveelheid (debiet).

Hoe wordt mijn warmteverbruik berekend?

Het warmteverbruik wordt gemeten met een warmte/koude meter op de afleverset. Dit gebeurt op basis van een gemeten temperatuurverschil en de hoeveelheid (debiet).

Waar hangt mijn warmteverbruik vanaf?

Het warmteverbruik hangt af van je ‘stookgedrag’ en hoe vaak en hoe lang je je douche en/of bad gebruikt.

Informatie speciaal voor huurders

Verandert er iets in mijn huurkosten?

De huurkosten zijn aan wettelijke regels gebonden en staan los van de energiekosten. Wel krijg je lagere energiekosten mits het stookgedrag en de bewonerssamenstelling hetzelfde blijft.

Wie betaalt de investering die nodig is om mijn woning aansluitready te maken?

De verhuuder is verantwoordelijk aanpassingen aan je huurwoning. De investeringen hiervoor worden door de verhuurder bepaald en betaalt.

Wie betaalt de nieuwe kookplaat en de pannenset die ik moet aanschaffen, als ik niet meer op gas kan koken?

De elektrische aansluiting betaalt de verhuurder. De huurder koopt zelf de pannen. Voor de elektrische kookplaat wordt een vergoeding overwogen.

Wat verandert er voor mij als huurder?

Voor jou als huurder verandert er niet veel. Alleen dat er andere apparatuur in en aan je woning komt en dat de warmtestraling van de radiatoren iets lager is, wat past bij de genomen isolatiemaatregelen.

Wat is de rol van Wonen Limburg in dit project?

Wonen Limburg participeert in het Warmte | Koude-net Panningen vanuit de verantwoordelijkheid de verduurzaming en het aardgasvrij maken van hun huurwoningen betaalbaar te realiseren, mits er voldoende bereidheid is bij de huurders.

Kan Wonen Limburg mij dwingen om deel te nemen aan het Warmte | Koude-net Panningen?

Wonen Limburg streeft naar vrijwillige deelname, maar als er meer dan 70% van de huurders willen aansluiten, kan het ook voor de andere huurders gaan gelden.

Wie houdt mij op de hoogte over de ontwikkelingen van het Warmte | Koude-net Panningen?

Het WKP houdt je in afstemming met Wonen Limburg op de hoogte.

Voor wie zijn de investeringskosten voor de aanleg en wat betekent dit voor de huurprijs?

De investeringen om de woning op het Warmte | Koude-net aan te kunnen sluiten zijn voor rekening van WKP. Dit betreft bijvoorbeeld het leidingnet tot en met de afleverset in de woning. Deze investeringen hebben geen invloed op de huurprijs. Wel leidt dit tot een contractuele wijziging ten aanzien van de levering van energie (warmte- en koudelevering in plaats van het huidige aardgas).

Met betrekking tot de investering in de woning worden afspraken gemaakt tussen de woningeigenaar en WKP. Denk hierbij bijvoorbeeld aan isolerende maatregelen of aanpassingen aan radiatoren indien nodig. Deze investeringen leiden niet ook tot een huurverhoging.

Als de meterkast aangepast moet worden i.v.m. inductie kookplaat, wie betaalt dat?

Een eventuele aanpassing van de meterkast wordt door de woningeigenaar betaald.

Wat kost een nieuwe pannenset?

Deze kost tussen de € 150 en € 350. Dit is afhankelijk van de kwaliteit en uitvoering.

Wat wordt er gedaan als huurders zelf de cv ketel of verwarming hebben aangelegd?

De eigen CV ketel wordt dan vervangen door een WKP-aansluiting. De bestaande verwarmingsinstallatie kan in principe blijven, maar moet wel geschikt zijn of geschikt gemaakt worden voor een lage temperatuur verwarming. Met deze huurders worden te zijner tijd maatwerkafspraken gemaakt, afhankelijk van de situatie.

Wat als men zelf zonnepanelen en airconditioning heeft aangelegd?

Het WKP systeem is niet van invloed op zonnepanelen, dus die kunnen blijven functioneren. WKP levert ook koeling, echter op een ander niveau dan een airconditioning. De woning wordt door WKP aangesloten op de warmte- en koelvoorziening, mits er voldoende interesse is. Bewoners kunnen de afname van deze koeling zelf reguleren, al dan niet in combinatie met de eigen airconditioning.

Wat als vloeren niet zijn geïsoleerd, maar er is wel ruimte onder de vloer?

De komende maanden worden een aantal proefwoningen onderzocht. De aanwezige isolatie is een van de zaken die onder dit onderzoek vallen. Over de eventueel te nemen isolatiemaatregelen kunnen we momenteel nog geen uitspraken doen.

Is het wenselijk dat bewoners zelf nog investeren in een airconditioning, kosten die wellicht niet gemaakt behoeven te worden?

Dit is uiteraard een vrije keuze naar eigen inzicht, wensen en koeltebehoefte.

Informatie speciaal voor pand verhuurders

Ben ik verplicht mijn huurders van tevoren te informeren bij de eventuele veranderingen die dit teweeg brengt?

Ja, maar dat is geen juridische verplichting. Wij raden je aan dit wel te doen.

Moet ik in overleg met mijn huurders als ik deel wil nemen aan het Warmte | Koude-net Panningen?

Het is verstandig om de huurders te betrekken bij de beoogde verduurzaming van hun woning.

Mag ik zomaar de huur verhogen om de investering door te voeren?

Nee, de huur mag niet worden verhoogd worden voor duurzame renovatie.

Zijn er voordelen als ik meerdere aansluitingen in mijn pand heb?

Wellicht zijn er voordelen door een collectieve aanpak van de verduurzamingsmaatregelen, maar elk pand is maatwerk. Wil je een afspraak maken om jouw mogelijkheden te bekijken, neem dan contact met het WKP door te bellen naar 077-2340707 of door te mailen naar info@warmtekoudenet.nl.