Veelgestelde vragen (FAQ)

Als ik deze interessepeiling invul, zit ik dan ergens aan vast?

Nee, op dit moment is dit alleen een interessepeiling. Als blijkt dat er positieve interesse is kan de gemeente een PAW aanvraag doen. Dit staat voor Programma Aardgasvrije Wijken, een financiële ondersteuning van de Rijksoverheid voor aardgasvrije wijken.

Waarom nu al deze interessepeiling?

In het nationale Klimaatakkoord staat één doel centraal: de uitstoot van broeikasgassen in Nederland terugdringen. Het doel is dat we in 2050 geheel aardgasvrij zijn, in 2030 voor 49%. Omdat dit geen eenvoudige opgave is, zijn gemeentes, woningcorporaties de diverse mogelijkheden aan het onderzoeken hoe dit uit te voeren. Zo ook gemeente Peel en Maas en Wonen Limburg. Het initiatief Warmte | Koude-net is een van deze mogelijkheden. Om zo vroeg en goed mogelijk voorbereid te zijn op het aardgasvrij maken van de wijken, wordt het onderzoek naar de mogelijkheden nu al ingezet.

Waarom geldt het Warmte | Koude-net Panningen alleen voor Panningen en niet in geheel Peel en Maas?

Er is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd waaruit naar voren kwam dat voor de wijken in Panningen het een haalbare en duurzame oplossing zou zijn, door de samenstelling en ligging van de wijken qua combinatie woningen en industrie.

Komt het (drink)water uit de kraan ook van Warmte | Koude-net Panningen?

Nee. Het water dat u drinkt of waarmee u zich doucht komt niet van Warmte | Koude-net Panningen. Het koude en warme water van Warmte | Koude-net Panningen wordt alleen gebruikt om uw woning of bedrijfspand te verwarmen of te koelen. Dit loopt door de radiatoren.

Hoe duurzaam is Warmte | Koude-net Panningen?

Warmte | Koude-net Panningen maakt gebruik van duurzame warmtebronnen. Door gebruik te maken van deze warmtebronnen, wordt CO2 uitgespaard die door individuele cv-ketels wordt uitgestoten.

Is gebruik van restwarmte duurzaam?

Ja. Warmte die afkomstig is van productieprocessen die draaien op fossiele brandstoffen geldt als duurzame warmte. Je hoeft dan immers geen aardgas meer te verstoken en dat draagt direct bij aan de reductie van CO2. De warmte zou anders geloosd worden in het water of de lucht, maar wordt nu dus nuttig ingezet.

Wat zijn de risico’s van Warmte | Koude-net Panningen?

In een warmte- en koude net wordt (warm en koud) water getransporteerd. Anders dan bij gas, is een lekkage niet gevaarlijk voor mens of milieu – laat staan dat er explosiegevaar ontstaat.

Wie gaat er toezicht houden op Warmte | Koude-net Panningen?

De taken van Warmte | Koude-net Panningen worden vastgelegd in de Warmtewet 2.0. Dat betekent onder meer dat er regels komen voor de voorwaarden en tarieven. Warmte | Koude-net Panningen moet zich daaraan houden. Het toezicht hierop komt waarschijnlijk terecht bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).