Veelgestelde vragen (FAQ)

Waarom geldt het Warmte | Koude-net Panningen alleen voor Panningen en niet in geheel Peel en Maas?

Er is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd waaruit naar voren kwam dat voor de wijken in Panningen het een haalbare en duurzame oplossing zou zijn, door de samenstelling en ligging van de wijken qua combinatie woningen en industrie.

Komt het (drink)water uit de kraan ook van Warmte | Koude-net Panningen?

Nee. Het water dat u drinkt of waarmee u zich doucht komt niet van Warmte | Koude-net Panningen. Het koude en warme water van Warmte | Koude-net Panningen wordt alleen gebruikt om uw woning of bedrijfspand te verwarmen of te koelen. Dit loopt door de radiatoren.

Hoe duurzaam is Warmte | Koude-net Panningen?

Warmte | Koude-net Panningen maakt gebruik van duurzame warmtebronnen. Door gebruik te maken van deze warmtebronnen, wordt CO2 uitgespaard die door individuele cv-ketels wordt uitgestoten.

Is gebruik van restwarmte duurzaam?

Ja. Warmte die afkomstig is van productieprocessen die draaien op fossiele brandstoffen geldt als duurzame warmte. Je hoeft dan immers geen aardgas meer te verstoken en dat draagt direct bij aan de reductie van CO2. De warmte zou anders geloosd worden in het water of de lucht, maar wordt nu dus nuttig ingezet.

Wat zijn de risico’s van Warmte | Koude-net Panningen?

In een warmte- en koude net wordt (warm en koud) water getransporteerd. Anders dan bij gas, is een lekkage niet gevaarlijk voor mens of milieu – laat staan dat er explosiegevaar ontstaat.

Wie gaat er toezicht houden op Warmte | Koude-net Panningen?

De taken van Warmte | Koude-net Panningen worden vastgelegd in de Warmtewet 2.0. Dat betekent onder meer dat er regels komen voor de voorwaarden en tarieven. Warmte | Koude-net Panningen moet zich daaraan houden. Het toezicht hierop komt waarschijnlijk terecht bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Kan ik meedenken over het traject?

Ja natuurlijk, we zijn op zoek naar koplopers en ambassadeurs die graag meedenken over het traject. Neem contact op via info@warmtekoudenet.nl of bel naar 077-2340707.

Gaat het Warmte | Koude-net Panningen er zeker komen?

Wij hebben er alle vertrouwen in dat het warmte | koude-net er gaat komen, maar hiervoor is er een draagvlak van 70% nodig binnen cluster 1.1. Wanneer dit bereikt is zal daadwerkelijk worden overgegaan tot het aanleggen van het warmte | koude-net. De verwachting is dat dit medio 2023 opgestart kan gaan worden.