Hoe werkt Warmte | Koude-net Panningen

Verduurzamen van uw woning of bedrijf

Om een aansluiting op een warmte | koude-net haalbaar en betaalbaar te maken is een goede isolatie niet alleen wenselijk, maar ook een voorwaarde. Je hebt dan minder energie nodig om te verwarmen of te koelen. Het resultaat is een prettiger, warmer en koeler huis, lagere energiekosten en waardeverhoging van uw woning of bedrijf. Minder energie betekent ook minder uitstoot van CO2 en dat is beter voor het klimaat.

Warmte | Koude-net Panningen

De verwachting is dat het Warmte | Koude-net Panningen een haalbare en duurzame oplossing is om uw wijk te verduurzamen. Maar hoe werkt dit eigenlijk?

In plaats van een gasleiding komen er leidingen in de grond waar warm en koud water door stroomt. Het warme water wordt gebruikt om woningen te verwarmen of om te douchen. Met het koude water worden woningen gekoeld, net als bij een airco. Lokale duurzame warmtebronnen o.a. restwarmte, zonnecollectoren en warmtepompen produceren de warmte en koude. Deze warmtebronnen produceren veel warmte in de zomer wanneer er weinig warmtevraag is. Om deze energie te kunnen gebruiken in de winter, wanneer de vraag het grootst is, is er opslag nodig. Dit is het Ecovat, een groot vat onder de grond, dat buiten de wijk ligt. Vanuit dit Ecovat wordt het warme en koude water naar huizen en bedrijven getransporteerd. Gebouwen die zijn aangesloten op het Warmte | Koude-net Panningen hebben daardoor geen gasketel en gasaansluiting meer nodig en zijn daarmee voorbereid op de toekomst.