In mei van dit jaar heeft u voor het eerst kennis kunnen maken met het Warmte | Koude-net Panningen. Deze collectieve oplossing is nog steeds een uitermate geschikt alternatief voor uw wijk om CO2 uitstoot te verminderen. De campagne ‘HAAL HET WK IN HUIS’ had als doel u te informeren over deze oplossing en uw interesse te peilen. Na een positieve uitslag van deze interessepeiling zijn we wederom met de gemeente in gesprek gegaan om een PAW-aanvraag in te dienen bij de Rijksoverheid. PAW staat voor Programma Aardgasvrije Wijken. Het is een financiële ondersteuning van de Rijksoverheid voor aardgasvrije wijken. Hier staat de gemeente vooralsnog welwillend tegenover.

Echter voordat het Warmte | Koude-net er komt zullen er eerst nog stappen genomen dienen te worden. Ook stappen die u als bewoner zal moeten nemen. Het begint namelijk bij uw woning. Is uw woning al geschikt om aan te sluiten op het Warmte | Koude-net? Graag informeren wij u over de diverse mogelijkheden die er zijn om uw woning aardgas vrij te maken en lichten we ook het verdere tijdspad (traject) voor het Warmte | Koude-net toe.

We nodigen u dan ook graag uit voor een informatieavond op donderdag 14 oktober om 19.30 uur in de Houbereij te Panningen. De inloop is vanaf 19.00 uur.
Tijdens deze avond houden wij ons aan de geldende coronamaatregelen en is een toegangscheck via de coronacheck app of een negatieve testuitslag verplicht.

Mocht het niet lukken om de informatieavond te bezoeken, dan kunt u op woensdag 27 oktober om 19.30 uur een webinar volgen waar dezelfde informatie wordt gegeven en u ook vragen kunt stellen. De link om op deze avond de webinar te volgen is www.wkpanningen.nl/webinar.

Succesvolle interessepeiling WK Panningen

Bijna 600 huurders, woningeigenaren en ondernemers uit Panningen hebben de interessepeiling van het WK Panningen ingevuld. Zij konden bij deze interessepeiling aangeven hoe zij denken over duurzaamheid en in het bijzonder over het wel of niet aansluiten op het Warmte|Koude-net Panningen als mogelijk alternatief. Op de vraag in welke mate er interesse is om aan te sluiten op een Warmte | Koude-net Panningen, hebben twee keer zoveel inwoners ‘ja’ geantwoord dan dat er ‘nee’ ingevuld werd. Daarnaast is er een grote middengroep die eerst meer informatie wil voordat ze ja of nee kan zeggen.

Een positieve interesse weegt mee voor de gemeente bij de beslissing om voor dit project een PAW-aanvraag in te dienen. Dit staat voor Programma Aardgasvrije Wijken. Dit is een financiële ondersteuning van de Rijksoverheid voor aardgasvrije wijken. De bijdrage is grotendeels bedoeld om woningen geschikt te maken om van het aardgas af gehaald te kunnen worden.

De interessepeiling is door 591 respondenten ingevuld ofwel 15,6% van de totale onderzoekspopulatie (3.800 huishoudens in Panningen). Op basis van de korte aanlooptijd mag men de campagne als succesvol bestempelen en de uitkomsten als significant. Op basis van het aantal geïnteresseerden en de middengroep is het meer dan gelegitimeerd om een vervolgtraject aan te gaan. Aan de hand van de interessepeiling heeft het WK Panningen waardevolle informatie verkregen voor het vervolgproces.

In de vervolgfase van Warmte | Koude-net Panningen zal rekening gehouden worden met de bovengenoemde maar ook de volgende bevindingen. Huurders en woningeigenaren willen geïnformeerd en betrokken worden over mogelijke alternatieven naast een warmte-koude-net om aardgasvrij te worden. En de woningeigenaren en huurders van Panningen willen geïnformeerd worden wat de kosten zijn om aan te sluiten op het Warmte | Koude-net Panningen, welke investeringen daarmee gemoeid zijn, en welke aanpassingen in de woningen nodig zijn.

Tijdspad Warmte | Koude-net Panningen

De belangrijkste doelstellingen van het Warmte | Koude-net Panningen op een rij. Om deze doelstellingen te realiseren is de samenwerking met de bewoners erg van belang.

• Met het Warmte | Koude-net Panningen een duurzame en betaalbare oplossing bieden voor de lange termijn om huishoudens van het aardgas af te koppelen.
• Uw eigen leefomgeving verduurzamen.
• Financiële mogelijkheden creëren zodat u mede-eigenaar kunt worden van het Warmte | Koude-net Panningen.
• Huizen goed isoleren waardoor het prettiger wonen is, terwijl u minder energie verbruikt. In de zomer is het lekker koel en in de winter lekker warm.
• Een betaalbaar alternatief om van aardgas af te komen.
• Gebruik maken van duurzame bronnen zoals lokale restwarmte, wind en zon, waardoor er weinig tot geen CO2 uitstoot is.