Ontwikkelingen Warmte | Koude-net Panningen

Groene Warmte Projecten B.V. is failliet verklaard. Dit bedrijf is één van de initiatiefnemers van het Warmte Koude-net Panningen, een initiatief om in een gedeelte van Panningen de woningen en bedrijven aardgasvrij te maken en aan te sluiten op een warmte koude-net. De andere partijen die bij het initiatief betrokken zijn, Coöperatie Peel Energie, gemeente Peel en Maas en woningcorporatie Wonen Limburg, bekijken samen hoe het initiatief een vervolg kan krijgen. 

Het initiatief Warmte Koude-net Panningen heeft eerder een interessepeiling gehouden in Panningen. Ook zijn er informatiebijeenkomsten gehouden om inwoners en ondernemers in Panningen bekend te maken met dit initiatief en de mogelijkheid om hiermee woningen en bedrijven van het aardgas af te koppelen. Energiecoaches zijn de wijk ingegaan om samen met bewoners te kijken hoe de woning aardgasvrij gemaakt kan worden. De betrokken partijen hebben bekeken hoe zij tot een acceptabel aanbod konden komen voor bewoners en ondernemers om aan te sluiten op het warmte koude-net. 

Meer duidelijkheid volgt 

Begin januari bleek dat Groene Warmte Projecten B.V. door de rechtbank failliet is verklaard. De andere partijen zoeken uit wat dit betekent voor het warmte koude-net en hoe dit initiatief een vervolg kan krijgen. Het voornemen is nog altijd om Panningen aardgasvrij te maken. Zodra er meer duidelijkheid is, maken de betrokken partijen dit bekend. 

Vragen 

Inwoners of ondernemers die vragen hebben over het Warmte Koude-net Panningen kunnen een e-mail sturen naar info@peelenergie.nl of binnenlopen bij het Energie Adviescentrum Peel en Maas, Markt 115 in Panningen. 

Warmte | Koude-net Panningen en Enpuls Warmte Infra tekenen intentieovereenkomst

Afgelopen week tekenden Enpuls Warmte Infra en Warmte|Koude-net Panningen (WKP) een intentieovereenkomst om samen te werken aan de ontwikkeling van het Warmte|Koude-net. De lokale energiecoöperatie Peel Energie en warmteontwikkelaar GroeneWarmte zijn initiatiefnemers van het project in de gemeente Peel en Maas.

WKP is op zoek gegaan naar een publieke warmtenet beheerder, zodat er op een duurzame wijze, betaalbare warmte en koude geleverd kan worden. Natuurlijk met als doel, deze warmte en koude aan te bieden bij zoveel mogelijk inwoners en bedrijven in Panningen.

Als publieke warmtepartner ondersteunt Enpuls Warmte Infra, onderdeel van netwerkbedrijf Enexis Groep, graag initiatieven die lokaal ontstaan. Enpuls Warmte Infra is daarom partner geworden van WKP om de warmte-infrastructuur te exploiteren en kennis in te brengen vanuit andere gerealiseerde projecten. De opgedane kennis binnen WKP zal worden gedeeld om andere verduurzamingsprojecten verder te helpen.

Samen met de betrokken partners woningcorporatie Wonen Limburg en gemeente Peel en Maas, zorgt Peel Energie dat het project dicht bij de bewoners staat en blijft. GroeneWarmte ontwikkelt het project en kijkt naar de verschillende duurzame opwek- en opslagtechnieken en durft innovatief te denken om te komen tot de beste oplossingen voor WKP

Wij zijn ervan overtuigd door deze samenwerking een mooie combinatie te hebben van kennis, draagvlak en innovatie.

Meer over Enpuls Warmte Infra: www.enpuls.nl

De Rijksoverheid steunt energiebesparing en ontwikkeling van een warmtenet in Panningen door toekenning subsidie

Op donderdag 10 maart jl. heeft de Rijksoverheid voor het project WarmteKoude Panningen een subsidie toegekend van € 4 miljoen aan de gemeente Peel en Maas. Vanuit het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) wordt deze bijdrage verstrekt voor het leertraject van kansrijke duurzame warmteprojecten.

Het project

WarmteKoude Panningen is een initiatief van de lokale energieco peratie Peel Energie en ontwikkelaar van warmteprojecten GroeneWarmte te Veghel. Deze twee partijen hebben een plan uitgewerkt om energiebesparing en duurzame bronnen in te zetten om woningen en gebouwen aardgasvrij te maken. Koeling is ook een onderdeel van het plan. De PAW-subsidie is o.a. bedoeld om woningen en bedrijven in een deel van Panningen centrum te isoleren en tochtvrij te maken. De volgende stap is de uitwerking en uitrol van een warmtekoude-net op duurzame warmtebronnen. Ook hiervoor is een deel van de subsidie bedoeld.

Bij het project zijn woningcorporatie Wonen Limburg en de gemeente Peel en Maas betrokken. De gemeente Peel en Maas heeft op verzoek van de initiatiefnemers eind vorig jaar de PAW-aanvraag ingediend bij het Rijk en deze is nu toegekend.

Theo Neessen, voorzitter energiecoöperatie Peel Energie

“Met de PAW-subsidie van de Rijksoverheid, willen we de ontwikkeling starten in de eerste wijk van het project WarmteKoude Panningen. Door energiebesparing en door gebruik te maken van plaatselijke duurzame bronnen, kunnen we het aardgasverbruik in de toekomst steeds verder verlagen. De ontwikkeling van de energieprijzen maakt dit initiatief voor alle betrokkenen steeds gunstiger. We komen snel met nieuws over hoe we verder willen gaan.”

Wethouder Paul Sanders, gemeente Peel en Maas

“De subsidiebijdrage van € 4 miljoen is een enorme kans voor de WarmteKoude Panningen en dus voor de inwoners. Het initiatief geldt nu als voorbeeld voor veel andere gemeenten in het land. En het is een voorbeeld van hoe we in Peel en Maas werken: met initiatieven vanuit de samenleving en in samenwerking met alle betrokkenen. Niet voor niets is ons motto ‘Beleef samen duurzaamheid’. Ik wens de initiatiefnemers veel succes met dit plan, wij zullen hen daarbij ondersteunen waar dat kan.”

De direct betrokken inwoners van Panningen centrum zullen in juli 2022 worden geïnformeerd wat de volgende stappen worden in het warmtekoude-net Panningen.

De belangrijkste doelstellingen van het Warmte | Koude-net Panningen op een rij. Om deze doelstellingen te realiseren is de samenwerking met de bewoners erg van belang.

• Met het Warmte | Koude-net Panningen een duurzame en betaalbare oplossing bieden voor de lange termijn om huishoudens van het aardgas af te koppelen.
• Uw eigen leefomgeving verduurzamen.
• Financiële mogelijkheden creëren zodat u mede-eigenaar kunt worden van het Warmte | Koude-net Panningen.
• Huizen goed isoleren waardoor het prettiger wonen is, terwijl u minder energie verbruikt. In de zomer is het lekker koel en in de winter lekker warm.
• Een betaalbaar alternatief om van aardgas af te komen.
• Gebruik maken van duurzame bronnen zoals lokale restwarmte, wind en zon, waardoor er weinig tot geen CO2 uitstoot is.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!