Waarom een Warmte | Koude-net in Panningen?

In 2018 is er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd waaruit blijkt dat in Panningen, specifiek in de wijken rond het centrum van Panningen, uw wijk dus, uitermate geschikt zijn voor een warmte | koude-net in combinatie met het Ecovat. Maar dat wil trouwens niet zeggen, dat dit net er komt. Daarvoor is uw mening van belang.